Tactus

Alles draait om informatievoorziening en -beveiliging

Stichting Tactus Verslavingszorg wil op een klantvriendelijke en respectvolle wijze voorlichting en advies geven en passende zorg bieden aan verslaafden en hun naasten. Daarbij is een professionele organisatie van grote waarde. De medewerkers van Tactus bevinden zich op 45 verschillende locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het is van essentieel belang dat de cliëntendossiers te allen tijde op elke locatie opvraagbaar en inzichtelijk zijn. Maar hoe veilig is dat?

Een optimale beveiliging van de informatievoorziening is beschreven in een beleidsplan, gebaseerd op de internationale NEN-ISO/IEC 27001:2005 normering. Een certificering die inmiddels door Tactus, als één van de eerste Nederlandse zorginstellingen, is behaald en vol trots wordt uitgedragen. Informatiebeveiliging is gericht op drie belangrijke aspecten: het beschermen, waarborgen en zekerstellen van de gegevens. Omdat de informatievoorziening veelal digitaal verloopt legt dit een druk op de ICT-huishouding.

Anton van Nes, Hoofd Automatisering en Telecommunicatie bij Tactus; "In een grootschalig Citrix project in 2006 hebben we Lesscher leren kennen en is eigenlijk de basis al gelegd voor verregaande informatiebeveiliging. In ons hoofdkantoor in Deventer bevond zich al het centrale datacenter, van waaruit programma’s en informatie wordt aangeboden aan de andere locaties. Inmiddels hebben we een zogenaamde ‘spiegelserver’ in Enschede geïnstalleerd, waardoor we een nog betere garantie kunnen geven met betrekking tot de beschikbaarheid, zeg maar het zekerstellen van alle gegevens."

Bij Tactus wordt gebruik gemaakt van een Citrix omgeving die je het best kunt omschrijven als een ‘Private Cloud’. Om aan de eisen van de ICT omgeving van de ISO normering te kunnen voldoen, plaatste Lesscher IT zogenaamde storage uitwijkapparatuur in het netwerk van Tactus. Daardoor kunnen de servers elkaar automatisch in de gaten houden en de activiteiten van elkaar overnemen, zodra zich een calamiteit voordoet. Anton: “Samen met Lesscher IT hebben we een echte praktijkcase nagebootst en het werkte foutloos. Natuurlijk zien ook wij de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing en het outsourcen naar een datacenter. Maar wij hebben het op ICT-gebied uitstekend voor elkaar en nu investeren zou kapitaalvernietiging zijn. Wat overigens niet wegneemt, dat dit een volgende stap zou kunnen zijn.”

“Ik denk dat we in elk opzicht een ideale combinatie hebben samengesteld.”

Anton van Nes
Hoofd Dienst Informatisering, Automatisering & Telecommunicatie, Tactus

De rol van Lesscher IT bij Tactus:

  • Ontwerpen en inrichten van 70 servers
  • Koppeling van 45 locaties
  • Realisatie van een centrale omgeving op basis van VMware
  • Realisatie van een Netapp Metro cluster
  • Inrichting van een HP Blade omgeving

Download de uitgebreide case

Ook werken bij Lesscher IT? Bekijk hier alle vacatures

Alle vacatures