Bouwen

Ontwerp en implementatie volgens onze eigen projectmethode.

In de cloud, op locatie of hybride cloud.

#Bouwen #LPM

Bouwen

Scherpe analyse voor uw IT-maatwerk

Lesscher IT is al sinds de vroege jaren ’90 thuis in IT. Onze engineers hebben maar één doel: goede IT-oplossingen leveren. Indien nodig verlaten we daarbij de gebaande paden om te ontdekken of het ook anders kan; beter, goedkoper, sneller. Als echte vernieuwers bieden we oplossingen waarmee u al uw uitdagingen - en meer - het hoofd kunt bieden. Dat doen we in nauwe samenwerking met toonaangevende IT-leveranciers als Microsoft, HP, Citrix, VMware, RES Software, Cisco, NetApp, Trend Micro, Mcafee en GFI. Veelal hebben we daar de hoogste partnerstatussen. Klik hier voor meer informatie over onze partners en certificeringen.

Pasklare IT-oplossingen

In de loop der jaren hebben we bij Lesscher IT in de praktijk veel geleerd. Zodoende weten we wat in de meeste gevallen werkt, en wat niet. Die nuttige kennis en kunde hebben we verwerkt in een aantal pasklare IT-oplossingen. Deze oplossingen worden veelvuldig en met succes ingezet bij onze klanten, zowel op zichzelf als in combinatie. Klik hier voor meer informatie over onze pasklare cloudoplossingen.

Lesscher Project Methode (LPM)

Onze afdeling Consultancy & Projecten vertaalt de meest complexe IT-wens naar een helder ontwerp. Met de zekerheid dat het ook echt gebouwd kan worden en de garantie dat de omgeving zich in de praktijk zal bewijzen.

Wij werken daarbij volgens de Lesscher Project Methode (LPM). Een geolied proces voor uw hele IT-traject, van vooronderzoek tot ontwerp, van implementatie en uitrol tot oplevering en evaluatie.

Onze consultants, projectleiders en projectengineers hebben hun jarenlange ervaring en kennis van Prince2 verwerkt in de Lesscher Project Methode (LPM). De LPM kenmerkt zich door een strikt onderscheid in de verschillende fases van een project. De projectleider is altijd het centrale aanspreekpunt. Hij is verantwoordelijk voor het complete traject en blijft met onze consultants en engineers totdat het project precies is opgeleverd zoals u dat wenst. Planmatig, overzichtelijk en binnen budget.

Business case

Voordat een project begint, maakt onze accountmanager op basis van gesprekken en interviews een eerste analyse om de gewenste functionaliteiten inzichtelijk te maken. Deze wensen worden in samenspraak met u samengevat en dienen als basis voor het project.

Pre-sales

In dit stadium gaat het om de technische vertaling van functionele wensen. Vanuit de verschillende productspecialismen analyseren onze engineers de huidige situatie. Op basis daarvan worden de beste oplossingen om uw functionele wensen optimaal in te vullen geselecteerd en gepresenteerd.

Op te leveren: Pre-Salesgesprek / Presentatie

Technisch Ontwerp

In dit stadium worden uw functionele wensen vertaald naar een globaal Technisch Ontwerp. Dit ontwerp beschrijft de huidige situatie, de nieuwe ICT-infrastructuur en de stappen voor de realisatie, inclusief de producten en uren. De uren worden ingeschat op basis van onze ervaringen bij soortgelijke trajecten en als stelpost opgenomen. Het Technisch Ontwerp is tijdens het project een leidraad voor de projectengineer en wordt tevens gebruikt bij kwaliteitscontroles.

Op te leveren documenten: Technisch Ontwerp

Voorbereiding

Als het Technisch Ontwerp akkoord is bevonden, wordt een Projectdocument opgesteld waarin alle afspraken over de uitvoering van het project worden opgenomen. In het Projectdocument, een logisch verlengstuk van het Technisch Ontwerp, worden de kosten voor hardware, installatie-uren, reiskosten en verblijfskosten volledig uitgewerkt. Daarnaast vermeldt het Projectdocument wie wat gaat doen, op welke wijze en wanneer.

Op te leveren documenten: Projectdocument

Realisatie

Op basis van de voorgaande documenten werkt de projectleider van Lesscher IT het project uit. Onze projectleider is het aanspreekpunt voor het project en brengt regelmatig verslag aan u uit over de voortgang van de diverse fases die expliciet in het Projectdocument zijn benoemd. De projectleider stuurt op deze fases en bewaakt de uren, kosten en deadlines. Indien nodig dragen onze projectengineers tijdens de installatie, configuratie en implementatie kennis aan u over.

Op te leveren documenten: Voortgangsrapportages

Oplevering

Het Opleverrapport is bedoeld om samen met u te controleren of de functionaliteit is geleverd conform het Technisch Ontwerp en Projectdocument. In dit afrondende stadium levert de projectleider ook de projectdocumentatie van de IT-omgeving op. Daarna wordt het project opgeleverd en overgedragen aan uw IT-organisatie en/of de beheerorganisatie van Lesscher IT. Daarbij wordt in overleg bepaald of extra opleiding/kennisoverdracht noodzakelijk is. Het is immers van groot belang dat uw organisatie in staat is het beheer en onderhoud van de nieuwe IT-omgeving adequaat uit te voeren.

Op te leveren documenten: Opleverrapport